เขมรอ้าง "กระทง" ไม่ใช่ของไทย แต่เป็นของ "กัมพูชา"

Publish 2018-11-22 16:45:07


 

ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีโบราณของประเทศอินเดียที่ประเทศไทยรับเข้ามาปฏิบัติ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าทำกันมาตั้งแต่เมื่อไร เท่าที่ปรากฏกล่าวได้ว่ามีมาตั้งสมัยสุโขทัยยังเป็นราชธานี

 

 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสันนิษฐานว่า เดิมทีเดียวเห็นจะเป็นพิธีของพราหมณ์กระทำเพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าทั้งสาม คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม โดยตามประวัติศาสตร์ได้มีการประดิษฐิ์กระทงขึ้นด้วยฝีมือชาวไทย

  

แต่ประวัติศาสตร์กัมพูชากลับเห็นต่างออกไป พวกเขาบอกว่าจริงๆแล้วกระทงที่กัมพูชา มีมานานกว่าสุโขทัย ลักษณะกระทงนั้น กัมพูชาคินค้นขึ้น โดยทางเพจ "ASEAN “มอง” ไทย" ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวดังกล่าวดังนี้

 

 

ซึ่งมีข้อความตามโพสต์ดังนี้ 

"ชาวกัมพูชาและนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่ อ้างว่าลอยกระทงมีมาก่อนสุโขทัย โดยพบภาพแกะสลักบนปราสาทหินในประเทศกัมพูชา

 

 

แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ไม่มีหลักฐานชิ้นใดจดบันทึกว่าเป็นการลอยกระทง เป็นเพียงการนำภาพมากล่าวอ้างเพื่อเคลมประเพณีลอยกระทงเท่านั้น"

  

หากสังเกตุดีๆ สิ่งของในมือคนนั้นคล้ายปลาย่าง, หัวเผือก-หัวมัน หรืออาหารบางชนิดที่มีการปิ้งย่าง เช่น กล้วย และนำอาหารนั้นมาใส่ถาดเพื่อนำไปไหว้ผีใต้ต้นไม้ (พิธีกรรม) หรือนำอาหารไปถวายแก่เจ้านาย-เชื้อพระวงศ์ หรือนักบวช-แพทย์-พราหมณ์ ฯลฯ

 

 

ทั้งประเทศกัมพูชามีเพียงภาพนี้ภาพเดียว ไม่ใช่สิ่งที่ทำกันแพร่หลายในพระนคร และไม่ปรากฎการพับกระทงด้วยใบตองและประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วย

 

 


เรียบเรียงโดย : นวพล ลือฤทธิ์