แอบย้าย "หมุดที่ดิน" คิดโกงแย่งที่ดินผู้อื่น ฝ่าฝืนมีโทษร้ายแรง

Publish 2019-02-12 19:49:21


เป็นเรื่องราวที่แชร์กันมากบนโลกโซเชียล เมื่อเพจ "สายตรงกฎหมาย" ได้ออกมาเผยแพร่ความรู้เรื่อง "การโยกย้ายหมุดที่ดิน" ที่เป็นตัวชี้แนวว่าที่ดินของคุณมีพื้นที่เริ่มต้นที่ไหนและสิ้นสุดตรงไหน โดยเจ้าของที่ดินผู้ซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ เช่น โฉนดที่ดิน จะต้องมีหลักเขตที่ดินอยู่ในดินแดนทุกแปลง

 

 หมุดที่ดิน คือ สิ่งที่เจ้าพนักงานเค้าแสดงหลักเขตไว้ หากไปย้าย ทำลาย ดัดแปลง ถอดถอน มีโทษหนักถึงจำคุก ใครที่ไปโกงคนอื่นเค้า ระวังจะติดคุกนะครับ

 

 

ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา 67 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดทำหลักหมายเขตที่ดิน หรือได้สร้างหมุดหลักฐานเพื่อการแผนที่ลงไว้ในที่ใด ห้ามมิให้ผู้หนึ่ง ผู้ใดนอกจากพนักงานเจ้าหน้าที่ทำลายดัดแปลง เคลื่อนย้ายถอดถอน หลักหมายเขตหรือหมุดหลักฐานเพื่อการแผนที่นั้นไปจากที่เดิม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานที่ดิน

 

 มาตรา 109 ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 67 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท หรือจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ

 

 

ทั้งนี้ หมุดที่ดินเป็นสิ่งบ่งบอกหลักเขตที่ดิน มันมีความสำคัญอยู่ไม่น้อย เพราะมันเป็นตัวที่จะทำเงินให้เมื่อเวลาจะขายที่ดิน หรือเป็นตัวแสดงเขตที่ดิน ทำให้แสดงว่าเรามีที่ดินมากหรือน้อย ก็อยู่ที่หมุดตัวนี้แหละ บางคนถึงได้แอบไปย้ายขยายอาณาเขตของตัวเองให้มากขึ้น ซึ่งเป็นการขี้โกงคนอื่นเค้า

 

 


เรียบเรียงโดย : อำมฤทธิ์ สุระสังธ์