รวมธนบัตรที่ระลึก ในรัชสมัย ร.9 นักสะสมไม่ควรพลาด วันหนึ่งอาจรวยไม่รู้ตัว

Publish 2019-02-16 19:58:01


เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า "ธนบัตร" เป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนในการแลกเปลี่ยน ซึ่งสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย มีมูลค่าแลกเปลี่ยนตามราคาปรากฏในธนบัตร แต่วันนี้จะขอรวบรวมภาพธนบัตรที่ระลึกเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้นเพื่อจ่ายแลกในโอกาสพิเศษในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีทั้งที่คุณเคยเห็นและที่คุณอาจไม่เคยเห็น


ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2530

          "บัตรธนาคารเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษาหกสิบบริบูรณ์ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530" ชนิดราคา 60 บาท

 


 

ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2533

          "ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2533"

  

ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2535

          "ธนบัตรที่ระลึกเนื่อง​ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร​ะบรมราชินีนาถ"

 


ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2538

          "ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในวาระครบ 120 ปี กระทรวงการคลัง"


ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2539

          "ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี"

  ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2542

          "ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542"

 


ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2543

          "ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษกครบ 50 ปี" มีชนิดราคา 50 บาท และ 500,000 บาท


ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2545

          "ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธนบัตรไทย"

 


ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2547

          "ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547" ชนิดราคา 100 บาท 


ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2549

          "ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549" ชนิดราคา 60 บาท

 


ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2550

​          "ธนบัตรที่ระลึกเ​ฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550"


ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2553

          "ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษกครบ 60 ปี พุทธศักราช 2553" ชนิดราคา 100 บาท

 


ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2554

          ​"ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554" ชนิดราคา 100 บาท


ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2555

          "ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555" ชนิดราคา 100 บาท

 


ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2555

          "ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามง​คลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555" ชนิดราคา 80 บาท


ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2558

          "ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558" ชนิดราคา 100 บาท

 


ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2559

          "ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559" ชนิดราคา 70 บาท


ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2559

          "ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559" ชนิดราคา 500 บาท

 


ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2560

           ในช่วงปี 2560 ธนาคารแห่งประเทศไทย ยังได้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกชุดพิเศษ "ธนบัตรที่ระลึก ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ขึ้นมาอีก 1 ชุด มีทั้งหมด 5 ชนิดราคา คือ  20 บาท, 50 บาท, 100 บาท, 500 บาท และ 1,000 บาท ถือเป็นธนบัตรชุดสุดท้ายของในหลวง รัชกาลที่ 9

 

 


เรียบเรียงโดย : อำมฤทธิ์ สุระสังธ์